El impacto de la crisis sanitaria de COVID 19 en el Derecho contractual rumano
The impact of the sanitary crisis of COVID 19 on the Romanian Contractual Law

Dinca Razvan

Resumen


The relatively small number of cases allowed to the Romanian system of public health to resist well to the epidemy of COVID 19, at least up to the beginning of May, when this study is drafted. However, the restrictions of travelling and social isolation measures took in order to reach this result strongly affected the economic and social life of the country. The President instituted the emergency state; several restrictions in the exercise of fundamental rights and economic freedoms were adopted; they caused the lockdown of a lot of businesses, which entailed a vertiginous economic crisis.

In respect of the ongoing contracts, the consequences of such measures may be qualified under the concepts of general contract law applying to the occurrence of unforeseen circumstances impacting the performance of contracts (such as risks theory, fait du prince, force majeure, hardship, adaption, suspension or cessation of the contract). When the government or the lawgiver estimated that the application of this general law would have unjust or undesirable consequences for the economic or social balances, they intervened by norms modifying those consequences in specific hypothesis or fields of industry.

This study presents the general law of unforeseeable circumstances, as provided by the Civil Code of 2011, as well as the problems that might result from articulating this general framework with specific rules issued on relation to COVID 19 epidemic crisis in respect of services contracts, sales, leases, loans and specific protection of small or medium businesses

Palabras clave


Obligaciones y contratos

Texto completo:

PDF

Referencias


E. BIVOLARU, A. VEZETEU, Regimul forței majore în contractele comerciale internaționale, disponible en https://www.juridice.ro/680168/regimul-fortei-majore-in-contractele-comerciale-internationale.html

L. R. BOILA, «Răspunderea civilă», en F. A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei, Noul Cod civil. Comentariu pe articole. Art. 1-2664, Ed. C.H.Beck, București, 2012, p. 1406 y ss.

D. BORBELY, R. CHELARU, Care sunt efectele și implicațiile juridice ale epidemiei COVID-19 asupra contractelor în derulare?, disponible en https://www.juridice.ro/677414/care-sunt-efectele-si-implicatiile-juridice-ale-epidemiei-covid-19-asupra-contractelor-in-derulare.html

I. COFARU, Impedimentul fortuit e aici, dar nu a venit ca să rămână. Soarta obligației afectate și soarta contractului, le coloque Urgența în drept, Facultatea de Drept a Universității din București, 30-31 marzo 2020, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=bC3DmsTj0dY&t=1110s

B. CORACI, Ordonanțele militare. Limite, natură juridică și contestare, disponible en https://www.juridice.ro/680249/ordonantele-militare-limite-natura-juridica-si-contestare.html

A. CRAI, S. DRUMARU, Situația activității instanțelor de judecată în contextul prelungirii stării de urgență; disponible en https://www.juridice.ro/680855/situatia-activitatii-instantelor-de-judecata-in-contextul-prelungirii-starii-de-urgenta.html

I. CROITORU, C. RADU, Patimile termenelor de procedură în vremea COVID 19. Între suspendare, întrerupere și curgere nestingherită, disponible en https://www.juridice.ro/680241/patimile-termenelor-de-procedura-in-vremea-covid-19-intre-suspendare-intrerupere-si-curgere-nestingherita.html

S. DAVID, D. DASCALU, A.. V.DIACONIȚA, Neexecutarea cauzată de forță majoră este lipsită de culpă, dar și de justificare, le coloque Urgența în drept, Facultatea de Drept a Universității din București, 30-31 mars 2020, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=bC3DmsTj0dY&t=1110s

DIACONIȚA, A. BAIAS, «Standardul, impreviziunea și riscul în materia obligațiilor contractuale. Scurt exercițiu de corelare», en L. BERCEA, Reguli vs standarde. Legalitate vs oportunitate, RRDP 3/2019, p. 154 y ss.

B. DIMA, Care este natura juridică a decretelor Președintelui României emise pentru instituirea și prelungirea stării de urgență?, disponible en https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/Final%20V4%2016.04.2020%20Bogdan%20Dima.pdf

B. DIMA, Cât de militară este ordonanța militară ?, disponible en https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/FinalV2%2025.03.2020.pdf

B. DIMA, Distincții dintre forța majoră și cazul fortuit în situații de urgență, le coloque Urgența în drept, Facultatea de Drept a Universității din București, 30-31 mars 2020, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=bC3DmsTj0dY&t=1110s

B. DIMA, «Les causes d’exonération (cause étrangère, faute de la victime). Rapport roumain», en P. JOURDAIN, M. BACACHE (dir.), Comparaison de la réforme du droit français de la responsabilité civile avec le nouveau code civil roumain. Vol. II, IRJS Editions, Paris, 2019 p. 19 y ss.

R. DINCA, Contracte speciale în noul cod civil. Note de curs, Universul Juridic, București, 2013, p. 225

M FLOARE, Buna și reaua credință în negocierea și executarea contractelor de drept comun, Universul Juridic, București, 2015.

R. A. GINGARAȘU, Executarea contractelor de tip pachet de servicii de călătorie asociate în contextul declanșării epidemiei COVID-19 și a declarării stării de urgență, disponible en https://www.juridice.ro/676462/executarea-contractelor-de-tip-pachet-de-servicii-de-calatorie-asociate-in-contextul-declansarii-epidemiei-covid-19-si-a-declararii-starii-de-urgenta.html

A. GRAPA, A. ZAMFIR, Aspecte importante privind rechiziția prevăzută prin decretul prezidențial de instituire a stării de urgență, disponible en https://www.juridice.ro/676343/aspecte-importante-privind-rechizitia-prevazuta-prin-decretul-prezidential-de-instituire-a-starii-de-urgenta.html

G. A. ILIE, «Riscurile în contractele translative de proprietate în noul Cod civil», en Supliment AUB Drept 2012, Conferința ”Reglementări fundamentale în noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă” 17-18 februarie 2012 . Facultatea de Drept. Universitatea din București, p. 174 y ss.

D. PETRACHE, Impactul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României asupra contractelor guvernate de o lege străină, disponible en https://www.juridice.ro/681392/impactul-decretului-nr-195-2020-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei-asupra-contractelor-guvernate-de-o-lege-straina.html

L POP, «Faptele juridice ilicite și celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de prejudicii (răspunderea civilă delictuală sau extracontractuală)» en L. POP, I. F. POPA, S. L. VIDU, Curs de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 348 y ss, núms. 276 y ss.

D. R. RADUCANU, R. I. DASKALU, Cine și cum poate invoca prezumția de forță majoră instituită de OUG nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal bugetare, disponible en https://www.juridice.ro/678303/cine-si-cum-poate-invoca-prezumtia-de-forta-majora-instituita-de-oug-nr-29-2020-privind-unele-masuri-economice-si-fiscal-bugetare.html

R. RADUCANU, I. TITORIAN, Rechiziția de bunuri și prestarea persoanelor fizice la prestarea de servicii în interes public în contextul instituirii stării de urgență – aspecte practice, disponible en https://www.juridice.ro/680025/rechizitia-de-bunuri-si-chemarea-persoanelor-fizice-la-prestarea-de-servicii-in-interes-public-in-contextul-instituirii-starii-de-urgenta-aspecte-practice.html

R. RIZOIU, Urgența în contractele de servicii bancare,, le coloque Urgența în drept, Facultatea de Drept a Universității din București, 30-31 mars 2020, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=bC3DmsTj0dY&t=1110s

ROJANSCHI, Forța majoră și situațiile de urgență în contextul COVID-19.Aspecte practice de avut în vedere, disponible en https://www.juridice.ro/677429/forta-majora-si-situatiile-de-urgenta-in-contextul-covid-19-aspecte-practice-de-avut-in-vedere.html

C. TANASA, A doua oară-i cu noroc – despre soarta termenelor în reglementarea Decretului 240/2020, disponible en https://www.juridice.ro/680080/a-doua-oara-i-cu-noroc-despre-soarta-termenelor-in-reglementarea-decretului-nr-240-2020.html

P. VASILESCU, Drept civil. Obligații, p. 607 y ss.

C. ZAMȘA, «L’imprévision en droit roumain», en M. Behar-Touchais (dir.), Comparaison de la réforme du droit français des contrats et du régime de l’obligation avec le nouveau Code civil roumain. Vol. 1. Droit des contrats, IRJS Editions, Paris, 2016, p. 275 y ss.


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Soporte técnico: pedro.munar@uib.es

Contacte con la revista: aiglesia@ual.es